Giften aan Stichting Blauwe Zone Kaag en Braassem

Stichting Blauwe Zone Kaag en Braassem

ANBI: 863630960
Informatie vanuit de Belastingdienst (jan. 2023) t.b.v. (ANBI) giften.
Mocht u overwegen zakelijk of privé een gift of donatie te doen aan onze Stichting dan kunt u daar ook fiscaal iets mee.

Privé giften:
Voor aftrek van privé giften dient er een overeenkomst te worden opgesteld waarin een periodieke gift van minimaal vijf jaar wordt overeengekomen. Meer info

Zakelijke giften:
Voor zakelijke giften gelden andere condities, zie de website van de Belastingdienst en het hieronder opgenomen voorbeeld.

Giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) en steunstichtingen SBBI mag u van de winst aftrekken. Per jaar bedraagt de aftrek ten hoogste 50% van de winst, met een maximum van € 100.000. U moet de giften schriftelijk kunnen bewijzen.

Vragen over giften:
Twijfelt u over de wijze of vastlegging van het doen van (periodieke) giften aan Stichting Blauwe Zone Kaag en Braassem, neem dan contact op met ons via [email protected]

Bankinformatie Stichting Blauwe Zone Kaag en Braassem:
IBAN: NL44 RABO 0190 6533 45
Rabobank Groene Hart Noord