Over Stichting Blauwe Zone Kaag en Braassem

Over onze stichting: 

Stichting Blauwe Zone Kaag en Braassem e.o. heeft als doel het (laten) ontplooien van initiatieven, deze te versnellen en te verbinden teneinde in de gemeente Kaag en Braassem en omstreken een gezond leefmilieu binnen en buiten te stimuleren.

Contactadres: 
Weteringlaan 1
2377XN Oude Wetering

Email:
[email protected]
 

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter:                      
Richard de Jeu

Penningmeester:           
Petra van der Wereld

Secretaris:                       
José Hoogeveen 

KvK-nummer: 85461229
Fiscaal ANBI / RSIN nummer: 8636.30.960
Bankrekening: NL44 RABO 0190 6533 45

Onbezoldigd zijn van Bestuurders
Conform artikel 3.5 van de statuten ontvangen de bestuurders geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Beknopt Beleidsplan  2022-2025
De Stichting heeft de volgende punten in haar beleidsplan opgenomen:
2022  het oprichten van een digitaal platform als communicatiemiddel en kennisbank voor bewoners en gemeente;
2022 en verder: het ontplooien van initiatieven door middel van workshops, activiteiten en contacten om een en ander tot realisatie te brengen;
2022 en verder:  het verwerven van gelden om bovenstaande zaken te kunnen realiseren middels het aanvragen van subsidies en via acties in de gemeente Kaag en Braassem en omgeving