TeamĀ LandschapĀ 

Landschap

................

Het groen in ons landschap staat flink onder druk door woningbouw, parkeren en industrieterreinen. Daarnaast is er veel gaande op het gebied van stikstof, bodemdaling en CO2-uitstoot wat vraagt om planvorming voor onze gemeente op langere termijn. Wij zijn in gesprek met gemeente, provincie en betrokken partijen om een landschapsarchitectuurplan te ontwikkelen waarin groen gerealiseerd wordt in de vorm van meer bomen en parken die de kernen onderling met elkaar verbinden via voet- en wandelpaden.

Meer weten over ons?

....................

Blijf op de hoogte en meld je aan op onze nieuwsbrief!